Gantt auto bars short template

Gantt auto bars short template for gantt charts Download http://www.ganttcharts.net/download/2018/Gantt_auto-bars_short_v3-3.xls